1. موجود

  کتاب داروشناسی کاربردی دکتر رحمانی

  29,900تومان

  28,405 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات حیدری تالیف دکتر منصور رحمانی
 2. موجود

  کتاب مجموعه سوالات دکتری داروسازی با پاسخ تشریحی انتشارات حیدری

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات حیدری تألیف حمیدرضا متصدی زاده
 3. موجود

  کتاب نسخه نویسی و اردرنویسی آسان دکتر بختیاری

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات حیدری تألیف دکتر رائده بختیاری
 4. موجود

  کتاب آنتی بیوتیک ها ، بیوسایدها و مقاومت

  25,900تومان

  24,605 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات حیدری تالیف جمیله نوروزی
 5. موجود

  کتاب اولین کتاب جامع کارآموزی در داروخانه

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات جعفری تالیف دکتر منصور رحمانی
0