1. موجود

  کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید دکتر حسین خلیلی

  50,000تومان

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسن خلیلی
 2. موجود

  کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع دکتر خلیلی

  40,000تومان

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ارجمند تالیف حسین خلیلی
 3. موجود

  کتاب دارودرمانی بیماری های کلیوی دکتر حسین خلیلی

  19,000تومان

  18,050 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 4. موجود

  کتاب دارودرمانی بیماری های بافت همبند و استخوان (روماتولوژی) دکتر خلیلی

  27,000تومان

  25,650 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 5. موجود

  کتاب دارودرمانی بیماری های اعصاب و روان دکتر حسین خلیلی

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ارجمند تالیف دکتر ناعمه نیک ورز
 6. موجود

  کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت، اتاق عمل

  23,000تومان

  21,850 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات ارجمند تألیف دکتر عبدالرسول سبحانی - دکتر غلامرضا سپهری
 7. موجود

  کتاب دارودرمانی بیماری های عفونی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 8. موجود

  کتاب دارودرمانی بیماری های سالمندان

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات ارجمند تالیف حسین خلیلی
 9. موجود

  کتاب خلاصه و آزمونهای فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات ارجمند تألیف آنتونی جی. ترور ترجمه محمدحسین عصاره
 10. موجود

  کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 2 - گالینگور - 2015

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 856 انتشارات ارجمند تألیف برترام جی. کاتزونگ ترجمه علیرضا فتح اللهی
 11. موجود

  کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 1 - گالینگور - 2015

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 816 انتشارات ارجمند تألیف برترام جی. کاتزونگ ترجمه علیرضا فتح اللهی
  0