1. موجود

  درسنامه جامع درمان شناسی دکتر غلامی

  300,000تومان

  270,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر خیراله غلامی
 2. موجود

  کتاب داروشناسی نسخه های دارویی دکتر غلامی

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آبادیس طب تألیف گروه نویسندگان
 3. موجود

  کتاب راهنمای خدمات بالینی داروسازان دکتر غلامی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات آبادیس طب تالیف دکتر خیراله غلامی
0