1. موجود

  کتاب ساخت داروهای ترکیبی دکتر غلامی

  75,000تومان

  71,250 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات تیمورزاده تألیف خیراله غلامی
 2. موجود

  کتاب دستنامه جامع داروهای رسمی ایران - ایران فارما - داروهای گیاهی

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر زهرا کلاهدوز
 3. موجود

  کتاب دستنامه جامع داروهای رسمی ایران - داروهای بدون نسخه (ژنریک گیاهی)

  14,000تومان

  13,300 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر افسانه اسدی
 4. موجود

  کتاب آیاها و داروها

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات تیمورزاده تألیف غلامرضا سالاری
0