1. موجود

  کتاب راهنمای تجویز دارو - برای پزشکان عمومی دکتر محمد آیتی

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرشید عابدی
 2. موجود

  کتاب داروشناسی بیهوشی میلر - 2011 دکتر اسدالله سعادت نیاکی

  7,950تومان

  7,553 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات اندیشه رفیع تالیف میلر پاردو
 3. موجود

  کتاب فارماکولوژی 2015 (کاتزونگ و ترور) Golden Book ترجمه دکتر مجید متقی نژاد

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر مجید متقی نژاد
 4. موجود

  کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ - دوجلدی

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف برترام جی. کاتزونگ ترجمه مجید متقی نژاد
 5. موجود

  کتاب مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور2015 ترجمه دکتر محمد مهدی غیرتیان

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آنتونی جی. ترور ترجمه محمد مهدی غیرتیان
0