1. موجود

  کتاب نسخه نویسی دکترچناری

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات علم و دانش تألیف محسن رجب نیا چناری
 2. موجود

  کتاب اطلاعات دارویی کاربردی برای بیماران ( ویژه داروسازان ، پزشکان ، پرستاران و عموم مردم)

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحه 1497 انتشارات پرستش تالیف دکتر مجید سعیدی
 3. موجود

  کتاب داروشناسی و نسخه نویسی - بیماریهای زنان و مامایی - چناری

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات پرستش تألیف محسن رجب نیا چناری
 4. موجود

  کتاب داروهای ژنریک دندانپزشکی

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات پرستش تالیف جعفر نامدار
 5. موجود

  کتاب داروهای ژنریک بیماریهای عفونی و داخلی

  42,000تومان

  37,800 تومان

  تعداد صفحه 785 انتشارات پرستش تألیف جعفر نامدار
 6. موجود

  کتاب راهنمای جامع داروشناسی و نسخه نویسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات پرستش تألیف محسن رجب نیا چناری
 7. موجود

  کتاب درمان با گیاهان دارویی به انضمام نسخه های گیاهی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 722 انتشارات پرستش تألیف محمد جواد شیرازی
0