1. موجود

  کتاب ORDER راهنمای کاربردی و طبقه بندی بالینی داروهای ژنریک ایران دکتر پاشا

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 1092 انتشارات گلبان تالیف دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا
 2. موجود

  کتاب فرهنگ جیببی داروهای گیاهی ایران دکتر اکبرزاده پاشا

  7,500تومان

  7,125 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 3. موجود

  کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای گیاهی - ایران، هند و چین،اروپا و امریکا دکتر اکبرزاده پاشا

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 900 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
 4. موجود

  کتاب فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان

  26,900تومان

  25,555 تومان

  تعداد صفحه 900 انتشارات گلبان تألیف حجت‌اله اکبرزاده پاشا
0