1. موجود

  کتاب شیمی دارویی دکتر فرزین هادی زاده و دکتر زهرا خشایار منش

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 796 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فرزین هادی زاده
 2. موجود

  کتاب فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی - جلد اول - 2013 ترجمه دکتر افراسیابی

  34,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 3. موجود

  کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه دکتر ثریا اسلامی

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف شیوا گل محمدزاده
 4. موجود

  کتاب فارماسیوتیکس اولتون - طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد دوم - 2013 ترجمه دکتر افراسیابی

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 708 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هادی افراسیابی گرگانی
 5. موجود

  کتاب تداخلات دارویی فکت ( جلد دوم - L-Z) دکتر حسین حسین زاده

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 982 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دیوید تاترو
 6. موجود

  کتاب تداخلات دارویی فکت ( جلد اول A-K) دکتر حسین حسین زاده

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دیوید تاترو
 7. موجود

  کتاب گیاه شناسی دارویی به همراه CD دکتر احمد امامی

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف احمد امامی
 8. موجود

  کتاب راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تیموتی آر. کاوینگتون ترجمه محسن ایمن شهیدی
 9. موجود

  کتاب اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی - جلد دوم دکتر الهام خداوردی

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هووارد انسل ترجمه الهام خداوردی
 10. موجود

  کتاب اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی - جلد اول دکتر الهام خداوردی

  31,000تومان

  29,450 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هووارد انسل ترجمه الهام خداوردی
 11. تمام شده

  کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 12. تمام شده

  کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد 1

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
  0